ltbs.net
当前位置:首页 >> 二年级口算题1000 >>

二年级口算题1000

你去百度上找下,这谁跟你写这么多题。

40+15= 96-13= 4+16+44= 45+30= 69+19= 58+3+7= 70-6= 37-29= 33+59+19= 61-35= 11+49= 13+46+24= 59+21= 39+34= 32+34+26= 39+26= 97-39= 39+35+18= 66+14= 71-13= 53+8+12= 43+28=

24÷4= 7+63= 9×4= 36÷6= 9×7= 56÷8= 28+6= 7×5= 36+4= 30÷5= 63÷9= 64÷8= 38+16= 45÷5= 7÷1= 25+23= 12+35= 27+71= 46+33= 40÷8= 21+15= 36+22= 59+18= 72+24= 41-29= 44-9= 72+16= 43+32= 35-8= 56÷7= 8×2= 7+56= 56÷7= 12÷6...

小学二年级数学(上册) 口算练习题 日期:___月___日 姓名:________ 用时:___分___秒 成绩:_______ 1) 47+53= 25) 6×5 = 49) 24-6×5 = 73) 76+24= 97) 71-8×6 = 2) 52+39= 26) 7×5 = 50) 87-7×5 = 74) 34+62= 98) 66-6×7 = 3) 60-46= 27) 1×...

分 秒 对 题 16-2×7= 91+85-26= 2×2×2= 2×9×8= 3×8×8= 2÷1-0= 50+2×8= 14+11-25= 9×5×5= 90-81+2= 85-83-1= 8×6+79= 6÷2-2= 96-2×4= 52-1×5= 4×24÷4= 19+6×6= 5×6+82= 1×3+63= 77+66-49= 5×70÷10= 25÷...

上知味书城买一本,

38+4= 2×3= 3×6= 17+5-8= 24+26= 90-18= 72-18= 15-8+88= 45-20= 6×6= 4×5= 40+26-7= 23+56= 78+22= 2×3= 100-80-3= 97-9= 6×4= 6+22= 19+30+7= 5×3= 12+67= 15+34= 25+20-8= 6×2= 31-2= 73-8= 75-61-5= 3×6= 0+69=。

98约等于100 500÷100=5本 答:大约要装5本相册。

如果他对竖式很熟悉,还是口算好,做完题让他用竖式检查,两不误,尤其是做错了的题 还有利于培养仔细认真的习惯

最少80道吧

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ltbs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com