ltbs.net
当前位置:首页 >> 二年级口算题1000 >>

二年级口算题1000

你去百度上找下,这谁跟你写这么多题。

24÷4= 7+63= 9×4= 36÷6= 9×7= 56÷8= 28+6= 7×5= 36+4= 30÷5= 63÷9= 64÷8= 38+16= 45÷5= 7÷1= 25+23= 12+35= 27+71= 46+33= 40÷8= 21+15= 36+22= 59+18= 72+24= 41-29= 44-9= 72+16= 43+32= 35-8= 56÷7= 8×2= 7+56= 56÷7= 12÷6...

40+15= 96-13= 4+16+44= 45+30= 69+19= 58+3+7= 70-6= 37-29= 33+59+19= 61-35= 11+49= 13+46+24= 59+21= 39+34= 32+34+26= 39+26= 97-39= 39+35+18= 66+14= 71-13= 53+8+12= 43+28=

38+4= 2×3= 3×6= 17+5-8= 24+26= 90-18= 72-18= 15-8+88= 45-20= 6×6= 4×5= 40+26-7= 23+56= 78+22= 2×3= 100-80-3= 97-9= 6×4= 6+22= 19+30+7= 5×3= 12+67= 15+34= 25+20-8= 6×2= 31-2= 73-8= 75-61-5= 3×6= 0+69=...

分 秒 对 题 16-2×7= 91+85-26= 2×2×2= 2×9×8= 3×8×8= 2÷1-0= 50+2×8= 14+11-25= 9×5×5= 90-81+2= 85-83-1= 8×6+79= 6÷2-2= 96-2×4= 52-1×5= 4×24÷4= 19+6×6= 5×6+82= 1×3+63= 77+66-49= 5×70÷10= 25÷...

10

1) 16÷4= 2) 5÷5= 3) 20÷5= 4) 12÷4= 5) 4×3= 6) 18+6= 7) 30÷6= 8) 2÷2= 9) 6÷1= 10) 8+4= 11) 20÷5= 12) 12÷2= 13) 3×3= 14) 24÷6= 15) 10÷5= 16) 77-19= 17) 2×1= 18) 8+12= 19) 36÷6= 20) 4÷2= 21) 12÷2= 22) 10÷5= 23) 30÷6= 24) 8÷4= 25) ...

已私信,望采纳

最少80道吧

每天坚持训练,多做练习,培养对数字的敏感及兴趣,最主要还是养成好的学习习惯

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ltbs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com