ltbs.net
当前位置:首页 >> 二年级口算题1000 >>

二年级口算题1000

(1) 6×3= (2) 5+58= (3) 24÷3= (4) 3700-370= (5) 8500-5500= (6) 58-36= (7) 4×8= (8) 8×9+21= (9) 8×9+21= (10) 420+80= (11) 4×3÷2= (12)4600+4700= (13) 27÷3+6= (14) 9×9= (15) 280+450= (16) 27÷9= (17) 4...

你去百度上找下,这谁跟你写这么多题。

40+15= 96-13= 4+16+44= 45+30= 69+19= 58+3+7= 70-6= 37-29= 33+59+19= 61-35= 11+49= 13+46+24= 59+21= 39+34= 32+34+26= 39+26= 97-39= 39+35+18= 66+14= 71-13= 53+8+12= 43+28=

分 秒 对 题 16-2×7= 91+85-26= 2×2×2= 2×9×8= 3×8×8= 2÷1-0= 50+2×8= 14+11-25= 9×5×5= 90-81+2= 85-83-1= 8×6+79= 6÷2-2= 96-2×4= 52-1×5= 4×24÷4= 19+6×6= 5×6+82= 1×3+63= 77+66-49= 5×70÷10= 25÷...

小学二年级数学(上册) 口算练习题 日期:___月___日 姓名:________ 用时:___分___秒 成绩:_______ 1) 47+53= 25) 6×5 = 49) 24-6×5 = 73) 76+24= 97) 71-8×6 = 2) 52+39= 26) 7×5 = 50) 87-7×5 = 74) 34+62= 98) 66-6×7 = 3) 60-46= 27) 1×...

72÷6=12(道); 52÷4=13(道). 13>12.即小亚每分钟做的多些,小亚做的快.故选:B.

小学二年级数学(上册) 口算 练习题 日期:___月___日 姓名:________ 用时:___分___秒 成绩:_______ 1) 47+53= 25) 6×5 = 49) 24-6×5 = 73) 76+24= 97) 71-8×6 = 2) 52+39= 26) 7×5 = 50) 87-7×5 = 74) 34+62= 98) 66-6×7 = 3) 60-46= 27) 1...

4×0.25=1, 0.36+1.54=2 1.01×99=99.99, 420÷35=12, 25×12=300, 135÷0.5=270 3/4 + 1/4 =1, 2 + 4/9 =22/9, 3 - 2/3 =7/3, 3/4 - 1/2= 1/4 1/6 + 1/2 -1/6 =1/2, 7.5-(2.5+3.8)=1.2, 7/8 + 3/8 =5/4 3/10 +1/5 =1/2, 4/5 - 7/10 =1/10, 2 ...

上知味书城买一本,

38+4= 2×3= 3×6= 17+5-8= 24+26= 90-18= 72-18= 15-8+88= 45-20= 6×6= 4×5= 40+26-7= 23+56= 78+22= 2×3= 100-80-3= 97-9= 6×4= 6+22= 19+30+7= 5×3= 12+67= 15+34= 25+20-8= 6×2= 31-2= 73-8= 75-61-5= 3×6= 0+69=。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ltbs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com