ltbs.net
当前位置:首页 >> 四年级数学乘法计算题 >>

四年级数学乘法计算题

825÷32= 336÷63= 932×44= 652×39= 886÷23= 288÷32= 66×123= 912×67= 644÷28= 432÷26= 45×193= 365×55= 728÷56= 540÷12= 693×22= 563×18= 7200÷900= 960÷80= 523×79= 156×92= 65100÷210= 9100÷700= 562×45= 325×71= 8064÷84= 6552÷84= 145×75=...

128×56= 453×34 = 584×75= 328×68= 727×75= 803×74= 356×55= 348×26= 542×95= 637×24= 605×62= 435×88= 322×90= 687×20= 305×60= 235×80= 780×56= 210×48= 140×29= 840×24= 660×23=

用竖式计算下面各题。 (1)356×34= (2)176×96= (3)207×36= (4)27×308= (5)770×35= (6)73×450=

125×27×8 48×35×2×35 458+251+749 196-26-74 8400÷25÷4 813+569-213 48+52×3 94×99+94 101×482-482 16×29+16×48+16×23 15×(9+10+8) (6+8)×25

常见以下几类题型: 一、运用加法结合律进行简算 (a+b)+c=a+(b+c) 或a+b+c+d=(a+c)+(b+d) 例1、5.76+13.67+4.24+6.33 =(5.76+4.24)+(13.67+6.33) =10+10 =20 例2、37.24+23.79-17.24 =37.24-17.24+23.79 =20+23.79 =43.79 二...

四年级下册数学口算题 四年级下册口算题——乘法计算 15×3= 15×30= 150×3= 150×30= 15×300= 3×150=25×4= 45×20= 50×40= 250×4= 125×4= 125×8=21×4= 21×40= 210×4= 60×90= 600×8= 60×50=43×2= 20×34= 3×230= 12×40= 70×20= 3×900=60×90= 12×7= 12×...

38×99+38 75× 299+75 102×99+102 39+9×39 99×128 +128 27+99×27 34+199×34 35×99+35 6.乘法分配律(三): 125×(8+80 ) (80+4)×25 8×(125+9) (20+4)×25 32 ×(200+3) (125+17)×8 (100+2)×99 102×(100-1) 25×(40+4...

简便计算 10.7×16.1-15.1×10.7 0.39×199 0.32×403 0.25×36 0.25×0.73×4 3.65×10.1 7.6×0.8+0.2×7.6 0.85×9.9 0.25×8.5×4 1.28×8.6+0.72×8.6 12.5×0.96×0.8 10.6×0.35-9.6×0.35

用最后结果除以随便一个因数 看是不是和另一个因数一样 求采纳

就不告诉你

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ltbs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com